Kopalnia „Wzgórze”
wzgorze

Kopalnia kruszywa „Wzgórze” – piasek kwarcowy

Kopalnia kruszywa „WZGÓRZE” położona jest w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego 3 km od centrum miasta.

Obszar kopalni „WZGÓRZE” znajduje się w obrębie piasków wodnolodowcowych. Serię złoża budują kruszywa różnoziarniste, wykształcone w postaci drobnoziarnistej, średnioziarnistej i gruboziarnistej ze żwirkami i głazikami. Warunki hydrogeologiczne produktów takich jak kruszywa budowlane, podsypka i żwirki są korzystne. Powierzchnia całkowita złoża wynosi około 10 ha.

Kopalina główna złoża to kruszywo naturalne – piasek kwarcowy biały, piasek formierskie, piasek szklarski, a także piasek do produkcji pap i do piaskowania.

„WZGÓRZE” zostało rozpoznane w 2003 roku, w wyniku czego opracowano dokumentację geologiczną złoża. Badania laboratoryjne wykazały przydatność kopaliny do celów budownictwa ogólnego i drogowego, jak również w przemyśle odlewniczym. W kopalni kruszyw „WZGÓRZE” kopalina towarzysząca nie występuje.

Kopalina występująca w złożu charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi:

  • średni punkt piaskowy wynosi 94,4%,
  • zawartość pyłów waha się w granicach od 0,4 do 1,2% i średnio wynosi 0,8% (Ø0,063 mm),
  • zawartość pyłów Ø0,075 mm od 0,5 do 1,4%, średnio 1,0%,
  • zawartość siarki średnio wynosi 0,0707%,
  • brak obcych zanieczyszczeń,
  • miąższość złoża wynosi od 7,01m do 11,1 m średnio 9,2 m.

Daje to możliwość szerokiego wykorzystania kruszywa dla potrzeb budownictwa ogólnego i drogowego.

Eksploatacja żwirku kwarcowego oraz innych kopalin w Kopalni kruszywa „WZGÓRZE” jest prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem wgłębno-ścianowym przy użyciu koparki przedsiębiernej. Urabianie złoża i załadunek kruszywa odbywa się głównie koparkami z osprzętem łyżkowym podsiębiernym i ładowarkami.

Klientów zachęcamy także do zapoznania się ze specyfikacją Kopalni „PIASKI”.